RSI / KANS Fysiotherapie Beuzenberg – Groningen / Peize

Fysio bij RSI / KANS

Veel mensen kennen de term RSI ‘Repetitive Strain Injury’. De term RSI is onjuist omdat deze suggereert dat er een beschadiging (injury) is maar hiervan is bijna nooit sprake. Daarnaast zijn ook de woorden ‘repetitive strain’ (herhaalde belasting) verwarrend. Klachten ontstaan soms helemaal niet door herhaalde belasting maar door constante belasting. Tegenwoordig wordt de term CANS ‘Complaints of the Arm, Neck, Shoulder’ gebruikt in plaats van RSI. In Nederland wordt de term KANS (Klachten Arm Nek Schouder) veel gebruikt.

Fysiotherapie KANS / RSI - Fysio Groningen

Symptomen RSI / KANS

KANS ontwikkelt zich geleidelijk. Het sluipt er langzaam in. Het verloop is grofweg in drie fasen in te delen. De klachten die hierbij ontstaan zijn gelegen in de nek, de schouder, de armen en/of in de handen. Fase 1: Pijn tijdens het werk, lokale vermoeidheid, kramp, tintelingen en een doof gevoel. De klachten verdwijnen, als men stopt met werken, na enige rust. Fase 2: Ook pijn na het werk, irritatie aan pezen en spieren, prikkelingen, slapeloosheid, krachtsverlies. De klachten verdwijnen na een avond of een weekend rust. Fase 3: Zwelling, drukpijn, chronische pijn, functieverlies, veranderingen van huidskleur en temperatuur, doof en tintelend gevoel, aanhoudende en niet meer verdwijnende klachten en pijn zowel tijdens het werk als in de weekenden (pijn zowel tijdens het werk als in de vrije tijd).

Oorzaken RSI / KANS

Er zijn verschillende soorten risicofactoren waardoor klachten aan de arm, nek en/of schouder kunnen ontstaan.

 • Fysieke (lichamelijke) belasting
 • Psychosociale belasting (werkstress, werktempo, werkdruk, hoge mentale eisen)
 • Persoonsgebonden factoren (te perfectionistische instelling)

Behandeling RSI / KANS

Bij de behandeling moet rekening worden gehouden met de eerdergenoemde fases waar de aandoening zich in bevindt. In de eerste fase kan een patiënt op de werkvloer bekeken worden en daar de nodige adviezen krijgen. In latere fasen zal dit op de praktijk door de fysiotherapeut moeten gebeuren. Bij de behandeling dient er gekeken te worden naar de klachten die er op dat moment zijn en naar de oorzaak van de klachten.

Wat doet de fysiotherapeut

 • Analyse van de oorzaken van KANS-klachten
 • Behandelen van de aangedane structuur (zie mogelijke behandelingen)
 • In overleg opstellen van een individueel plan met het oog op volledige reïntegratie werk of andere activiteiten
 • Begeleiden van oefeningen / training met als doel: verbeteren van de (werk)houding en vergroten van de belastbaarheid van weefsel en organen
 • Leren de spieren te ontspannen / op goede manier te gebruiken
 • Mobilisatietechnieken en actieve oefentherapie om functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat te verhelpen.

Mogelijke behandelingen zijn:

 • Manueeltherapie
 • Dry needling
 • Shockwave therapie
 • EPTE therapie
 • Massagetechnieken
 • Rekkingstechnieken
 • Medical taping (een methode waarbij elastische tape wordt gebruikt die de spieren ruimte geeft zich te herstellen)
 • Functionele training
 • Sportspecifieke revalidatie

KANS / RSI, Fysiotherapie Beuzenberg Groningen & Peize

 • Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie.
 • Specialisaties in onder andere sportrevalidatie, manuele therapie, dry needling en echografie.
 • Wij hanteren geen wachtlijst.
 • Gevestigd aan de Noorderhaven 18 in het centrum van Groningen
 • Gevestigd aan de Westerhaven 64 in het centrum van Groningen
 • Gevestigd aan de Zr. Kleveringa straat in Peize

Fysiotherapie Beuzenberg beschikt over twee filialen, in Groningen en Peize, beide filialen zijn goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Zie 9292 voor actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer. Mocht u met de auto komen kunt u in Groningen het beste parkeren in de parkeergarage onder de Mediamarkt aan de Westerhaven.