Fysio bij Lage rugklachten

Fysio bij Lage rugklachten

Fysiotherapie Beuzenberg Groningen / Peize

Soorten rugklachten

Rugklachten kunnen onderverdeeld worden in aspecifieke en specifieke klachten en chronische en acute klachten. Men kan pijn ervaren in de rug door het optreden van verschillende aandoeningen, zoals een spit, hernia in de lagerug, ischias, slijtage in de onderrug, instabiliteit van de rug en door het posturaal syndroom.

  • Aspecifieke rugklachten: Rugklachten zijn onder te verdelen in aspecifieke rugklachten en specifieke rugklachten. Aspecifiek houdt in dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de klacht is, hierbij zijn er geen zichtbaar letsels, maar zijn er wel klachten. Voorbeelden van aspecifieke klachten zijn klachten die ontstaan door een verkeerde houding, eenzijdig bewegingspatroon, stress of een verhoogde spierspanning. Daarnaast zijn triggerpoints in de spier niet goed waarneembaar met beeldvormend onderzoek en vallen dus ook onder aspecifieke klachten. Uit ervaring weten wij dat bij merendeel van de klachten aan de rug het gaat om aspecifieke rugklachten.
  • Specifieke rugklachten: Bij specifieke rugklachten is het wel duidelijk waardoor de klacht is ontstaan en is er weefselschade zichtbaar. Voorbeelden van specifieke rugklachten zijn een hernia van de lage rug, slijtage van de tussenwervels en een wervelfractuur.

Naast de onderverdeling van aspecifieke en specifieke rugklachten zijn de rugklachten ook onder te verdelen in acute en chronische rugklachten

  • Acute rugklachten: Klachten die korter dan zes weken aanwezig zijn vallen onder acute klachten.
  • Chronische rugklachten: Chronische klachten van de rug zijn klachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn. Veel mensen denken dat chronische klachten niet te verhelpen zijn, maar het tegendeel is echter waar. Door middel van dry needling therapie kunnen rugklachten die en lange tijd aanwezig zijn goed worden verholpen.

Behalve de onderverdeling van de verschillende soorten klachten van de rug zijn de klachten ook onder te verdelen per aandoening. Immers niet elke klacht is hetzelfde. Ontdek hieronder de verschillende aandoeningen die pijnklachten in de rug geven.

Wat houdt acute lage rugpijn (spit) in?

Acute lage rugpijn wordt ook spit genoemd. Bij deze aandoening treden acute pijnklachten op in de rug. De meeste mensen geven vaak aan dat de pijn in de rug ‘schiet’. De spit valt onder aspecifieke rugklachten, omdat de precieze oorzaak niet bekend is. Er wordt gedacht dat dit te maken heeft met overbelasting van de tussenwervelschijven van de wervelkolom.

Wat houdt een hernia van de onderrug in?

Een hernia van de onderrug is een uitstulping van de kern van de tussenwervelschijf in de onderrug. Door deze uitstulping ontstaat er druk op de zenuw waardoor pijn ontstaat in de onderrug. De wetenschappelijke benaming voor een hernia is Hernia Nuclei Pulposi (HNP).

Wat is Ischias?

Ischias is een aandoeningen waarbij zenuwpijn optreedt door een bedrukking of beklemming van de ischias zenuw. Deze zenuwpijn is te voelen in één of beiden benen. Dit, omdat de zenuw zich bevindt in de onderrug en twee vertakkingen naar beide benen heeft. Deze vertakkingen lopen door tot in de voeten.

Wat houdt slijtage in de onderrug in?

Bij slijtage in de onderrug is er sprake van het dunner worden van de tussenwervelschijven in de wervels. Door het dunner worden van de tussenwervelschijven zal de kwaliteit afnemen, kunnen er botachtige uitsteeksels optreden bij de wervels en zal het kraakbeen verminderen. Door de slijtage kunnen de tussenwervelschijven minder goed de schokken in de rug opvangen en kunnen twee of meerdere wervels over elkaar schuren tijdens het bewegen. Dit veroorzaakt pijn in jou rug. Slijtage van de onderrug wordt ook wel Hierdoor ontstaat er pijn Slijtage wordt ook wel artrose of degeneratie genoemd.

Wat houdt instabiliteit van de rug in?

In de optimale situatie is de rug gestabiliseerd door de wervelkolom, kapsel, banden en spieren. Wanneer een van deze structuren niet naar behoren fucntioneerd kan er insitabliteit in de rug optreden. In de praktijk zien wij vaak dat kleine, stabiliserende spieren in de onderrug of buik niet voldoende zijn getraind om de wervelkolom te stabiliseren. Hierdoor worden de grotere spieren zwaarder belast. Dit leidt tot overbelasting van de spieren en ontstaan er pijnklachten.

Wat is het posturaal syndroom?

Het posturaal syndroom staat beter bekend als houding gerelateerde rugklachten. Dit houdt in dat er rugklachten ontstaan doordat er een verkeerde lichaamshouding wordt aangenomen. Een voorbeeld hiervan is een lichaamshouding waarbij er sprake is van een versterkte bolling in de bovenrug. Hierdoor ontstaan pijnklachten, omdat de wervelkolom op deze manier niet evenredig wordt belast en er dus een verhoogde spierspanning ontstaat in bepaalde rugspieren.

Oorzaken rugklachten

Verschillende blessures en aandoeningen kunnen pijn in de rug veroorzaken. De oorzaken voor het ontstaan van deze blessures en aandoeningen zijn zeer divers en verschillen per persoon en in de mate van ernst. Enkele bekende voorbeelden van aandoeningen die pijnklachten in de rug veroorzaken zijn: spit, hernia, ischias, slijtage, posturaal syndroom en instabiliteit. Er zijn ook een aantal algemene factoren waardoor men sneller rugklachten kan krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld een verkeerde lichaamshouding, zwaar fysiek werk, eenzijdig werk, overbelasting, onderbelasting, stress, ouderdom of een ongeluk of trauma.

Oorzaken voor ontstaan van spit

De oorzaak van de spit is niet bekend en vaak ‘schiet’ de pijn er opeens in. Op dit moment vermoed men dat de oorzaak van een spit te maken heeft met overbelasting van de tussenwervelschijven van de wervelkolom. Overbelasting van de tussenwervels kan ontstaan door een verkeerde tiltechniek, slechte lichaamshouding, een eenzijdig bewegingspatroon en/of een mindere rompstabiliteit.

Oorzaken voor ontstaan van een hernia in de onderrug

Een scheur in de ring (anulus fibrosus) kan veroorzaakt worden door veroudering van de tussenwervelschijven, bij een eenzijdig bewegingspatron of bij het langdurig in een verkeerde houding staan of zitten. In sommige gevallen kan hoesten, niezen of een verkeerde tiltechniek door oorzaak zijn dat de al beschadigde ring dusdanig scheurt dat de nucleus naar buiten komt

Oorzaken voor het ontstaan van een Ischias

Een ischias kan ontstaan door een verhoogde spierspanning van de bilspieren (piriformis syndroom), door zwangerschap en aangedane gewrichten in de onderrug. Als laatste kan een oorzaak van een ischias zijn dat er een uitstulping van een tussenwervelschijf in de onderrug is ontstaan.

Oorzaken voor het ontstaan van slijtage

Slijtage aan de rug ontstaan doordat de tussenwervelschijven de schokdempende werking verliezen. Daarnaast kan slijtage ontstaan doordat twee of meerdere wervels over elkaar schuren tijdens het bewegen. Dit kan ervoor zorgen dat er meerdere klachten ontstaan, zoals een verhoogde spierspanning in de rugspieren.

Oorzaken voor het ontstaan van een instabiele onderrug

Een instabiele onderrug ontstaat op het moment dat kleinere, stabiliserende spieren in de onderrug en buik niet voldoende getraind zijn om de wervelkolom te stabiliseren.

Symptomen rugklachten

Iedere vorm van rugpijn heeft zijn eigen specifieke symptomen. De symptomen verschillen per klacht en per oorzaak van deze klacht. Hieronder wordt per specifieke aandoening beschreven wat de verschillende symptomen zijn.

Symptomen bij spit

Acute lage is te herkennen aan het feit dat de pijn ineens in de rug schiet. De pijn ontstaat meestal laag in de rug en kan uitstralen naar de heupen, billen en bovenbenen. Een opvallend verschil tussen ischias klachten en een spit is dat de uitstralende pijn niet voorbij de knie wordt waargenomen.

Symptomen bij een hernia in de lage rug

De uitstulping die ontstaat bij een hernia is vaak laag in de rug, maar kan ook ontstaan in de middenrug of nek. Vaak treedt bij een hernia lokale en uitstralende pijn in de bil, bovenbeven, onderbenen en voeten op.

Symptomen bij ischias

Een ischias is te herkennen aan de pijn in de lage rug, met uistraling naar één of beide benen. De uitstraling in vorm van tinitelingen, prikkelingen of een zeurende pijn kan tot in het onderbeen en/of voeten gevoeld worden. Naast de pijn kunnen de reflexen afnemen, krachtverlies ontstaan en gevoelsstoornissen in de benen optreden. Dit kan ontstaan, doordat de zenuw beklemd zit.

Symptomen bij slijtage van de wervelkolom

De klachten bij slijtage zijn afhankelijk van de mate waarin de slijtage voorkomt. In het begin zal je namelijk geen tot weinig klachten hebben. Op het moment dat de slijtage toeneemt kan er pijn en stijfheid in de rug ontstaan. Daarnaast kan er uitstralende pijn ontstaan naar de billen en benen en kan de mobiliteit van de rug afnemen. Dit laatste kun je beperken door te blijven bewegen.

Symptomen bij een posturaal syndroom

Bij het posturaal syndroom ontstaat pijn door een verkeerde houding. Deze pijnkalchten bij deze klacht is zeurend en vermoeid gevoel in de rug. De pijn zal vooral ontstaan door langdurig dezelfde houding aan te nemen. De pijnklachten kunnen verminderen bij beweging of verandering van de houding.

Symptomen bij een instabiele onderrug

De pijnklachten bij een instabiele onderrug is een pijnlijk en vermoeid gevoel in de onderrugg bij lang staan of zitten. Daarnaast kan er pijn ontstaan bij het draaien van de rug of bij het bukken. Naast de pijn in de onderrug kan de pijn ook voorkomen in de bovenrug.

Behandeling rugklachten

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van uw klacht. Als deze namelijk veroorzaakt wordt door een hernia, is een andere therapie van toepassing dan bij instabiliteit van de onderrug.
Ook is de behandeling afhankelijk per persoon en de mate van klachten. De fysiotherapeut kan bij het behandelen van rugpijn o.a. gebruik maken van dry needling, massage, oefentherapie, medical taping, easy taping, rekoefeningen, manuele therapie etc. Hieronder wordt per klacht aangegeven hoe de klacht het meest effectief behandelt kan worden.

Behandeling bij spit

Vroeger werd er bij een spit bedrust aangeraden. Tegenwoordig wordt juist aangeraden om te bewegen afgewisseld met periodes van rust. Het is namelijk bewezen dat dit de klachten sneller doet verhelpen. Hierbij is het wel belangrijk dat je afwisselt tussen lopen, zitten en staan en dat je in de eerste dagen niet te zwaar gaat tillen. Na de eerste dagen kan je de belasting op de rug langzaam opbouwen. Hierbij kan de fysiotherapeut oefeningen aandragen waarmee jij jouw rug soepel houdt. Op het moment dat de pijn en klachten afnemen kan de fysiotherapeut oefeningen voordragen voor het trainen van jouw rugspieren, om hiermee de kans op herhaling van de klachten te verkopen. Op het moment dat triggerpoints de oorzaak zijn van de acute lage rugpijn, dan kan de fysiotherapeut de triggerpoints behandelen middels triggerpointtherapie.

Behandeling bij een hernia in de lagerug

Een hernia kan op twee manieren worden behandeld, namelijk operatief en conservatief. Afhankelijk van de hoeveelheid klachten en de mate van de uitstulping van de tussenwervelschijf wordt bepaald welke optie het beste is om de klachten te behandelen. Bij een conservatieve behandeling zal de fysiotherapeut middels fysiotherapeutische oefeningen ervoor zorgen dat de geleiachtige kern in de tussenwervelschijf wordt teruggedrongen. Behalve deze oefeningen zal de fysiotherapeut adviezen geven wat betreft de houding. Als de oefeningen en adviezen van de fysiotherapeut niet werken, dan kan er een operatie uitgevoerd worden. Zowel bij de operatieve als conservatieve behandeling is het belangrijk om rompstabiliteitsoefeningen te doen.

Behandeling bij ischias

De behandeling van rugklachten bij een ischias worden bepaald aan de hand van de oorzaak van de zenuwbeknelling. Op het moment dat de ischias wordt veroorzaakt door een uitstulping van de kern van de tussenwervel, dan kan dit operatief en conservatief behandeld worden (zie kopje hernia). OP het moment dat de ischias wordt veroorzaakt door een gespannen piriformisspier, dan is het belangrijk om deze spier te behandelen. Het behandelen avn de spier kan middels triggerpointtherapie. Bij ons in de praktijk merken wij dat dit een zeer effectieve behandelmethode is. Als laatste is het belangrijk dat de buik- en rugspieren worden getraind om herhaling van rugklachten te voorkomen.

Behandeling bij slijtage van de wervelkolom

Slijtage van de wervelkolom is niet volledig te herstellen en te verhelpen. Wel kan de fysiotherpeut ervoor zorgen dat de klachten verminderen. Hierbij geeft de fysiotherapeut namelijk adviezen over het trainingen van de stabiliteit, kracht en mobiliteit van de rugspieren. Door het versterken van de spieren zullen de gewrichten minder belast worden en zullen de pijnklachten minder snel optreden. Het trainen van de rugspieren kan middels krachttraining, stabiliteitsoefeningen en rekoefeningen. Op het moment dat bij deze klacht sprake is van gewrichtsblokkades en/of verhoogde spierspanning in bepaalde spieren, dan kan de fysiotherapeut gebruik maken van manuele therapie, taping en triggerpointtherapie om dit te behandelen.

Behandeling bij een posturaal syndroom

Bij een posturaal syndroom kan de fysiotherapeut jouw begeleiden en helpen met oefeningen om tot een juiste houding te komen. Hierbij zal de fysiotherapeut jouw begeleiden bij oefeningen, corrigerende tapes aan brengen of juist bepaalde spieren meer laten ontspannen.

Behandeling bij een instabiele onderrug

Door het trainen van de rompstabiliteit en het aannemen van een juiste lichaamshouding zullen de rugklachten afnemen. Het behandelen van de overbelaste grote spieren kan door het masseren van de spieren, rekoefeningen, dry needling, taping en manuele triggerpointtherapie.

Rugklachten,  Fysiotherapie Beuzenberg Groningen & Peize

  • Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie.
  • Specialisaties in onder andere sportrevalidatiemanuele therapiedry needling,  shockwave en echografie.
  • Wij hanteren geen wachtlijst.
  • Gevestigd aan de Noorderhaven 18 in het centrum van Groningen
  • Gevestigd aan de Westerhaven 64 in het centrum van Groningen
  • Gevestigd aan de Zr. Kleveringastraat in Peize