Hernia – Groningen / Peize

Fysio bij een Hernia

Fysiotherapie Beuzenberg Groningen - Hernia

Fysiotherapie Beuzenberg Groningen & Peize

Wat is een hernia?

Een Hernia is een aandoening van de rug waarbij de tussenwervelschijf uitstulpt. De volledige medische term voor hernia is Hernia Nuclei Pulposi, wat wordt afgekort tot HNP (hernia=uitstulping). Deze uitstulping kan op een zenuw drukken waardoor de zenuw bekneld raakt en er pijnklachten in een arm of een been kunnen ontstaan of uitval van een zenuw, wat kan leiden tot spierkrachtverlies of tintelingen en een doof gevoel. De klachten bevinden zich eigenlijk altijd aan een zijde van het lichaam. De pijn neemt vaak toe bij het bukken, hoesten, niezen en persen omdat hierbij de druk de het wervelkanaal en de zenuw toeneemt.

Anatomie van de wervelkolom

De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels en het heiligbeen. De wervels zijn van elkaar gescheiden door een tussenwervelschijf zodat de wervelkolom bewegingsvrijheid krijgt. Daarnaast fungeert een tussenwervelschijf ook als schokdemper. Bij een grote belasting kan de kern van de tussenwervelschijf naar buiten komen.
De meeste hernia’s (ongeveer 90%) ontstaan tussen de 4e en 5e lendenwervel, of tussen de 5e lendenwervel en het heiligbeen. In het wervelkanaal bevindt zich het ruggenmerg waaruit de zenuwen en zenuwwortels ontspringen. Op de plek waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat kan de uitpuilende tussenwervelschijf op de zenuw drukken.

Fysiotherapie Groningen - wervelkolom

Ontstaan van een hernia

Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het ouder worden bij ieder mens plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Hernia (en rugklachten in het algemeen) kunnen in bepaalde families vaker voorkomen. Zwaar werk met veel bukken en tillen kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Hernia’s komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen. Een exacte oorzaak is niet bekend maar zeer waarschijnlijk spelen houding (veel zitten) en gebrek aan gezonde lichaamsbeweging een rol.

Diagnose Hernia

De diagnose hernia kan gesteld worden aan de hand van de symptomen in combinatie met uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek.
Bij twijfel kan er aanvullend een MRI scan gemaakt worden. Hierop is precies te zien waar de eventuele hernia (uitstulping) zich bevind.

Behandeling Hernia

De meeste gevallen van een hernia kunnen verholpen worden met rust en fysiotherapie. Gemiddeld moeten de klachten binnen 6 weken verminderen. Blijven de klachten na 6 weken gelijk of verergeren ze, dan kan worden besloten om een operatie te gaan doen. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia wordt niet te snel besloten tot operatie. Bij uitval van bepaalde spiergroepen, zo als bij het lopen met een klapvoet wordt er wel vaak gekozen voor een operatie. Daarnaast kan ook voor een operatie worden gekozen als de patiënt zoveel pijn heeft dat hij niet meer goed kan functioneren.
Een hernia operatie wordt altijd onder volledige narcose uitgevoerd, waarbij de patiënt op de buik of in knie- elleboog houding ligt.
Na een operatie wordt de patiënt verder behandeld door de fysiotherapeut. Deze geeft oefeningen om de rug weer belastbaar te maken en de patiënt weer op de been te krijgen. In het algemeen is het ontslag binnen 4 dagen na de operatie, waarna de fysiotherapie thuis wordt voortgezet. Werkhervatting hangt af van het type werk dat werd gedaan en zal steeds individueel moeten worden bekeken. Gemiddeld is een patiënt na 6 maanden hersteld van een herniaoperatie.

Het voorkomen van een hernia

Het voorkomen van een hernia kan je doen door de belasting op je rug zo min mogelijk te houden. Dit doe je onder andere door goed op je houding te letten. Hierbij is het belangrijk om ontspannen te staan waarbij het gewicht over 2 voeten is verdeeld. Bij een doorgezakte of voorovergebogen houding komt er meer druk op de rug.
Door de diepe buikspier (M. transversus abdominus) en de bilspieren iets aan te spannen wordt deze druk verminderd. Let op met zwaar tillen door goed door de knieën te zakken en het gewicht dicht bij het lichaam te houden. Daarnaast is het van belang om vaak van houding te verwisselen. Dus niet te lang zitten, staan, lopen of liggen. Hiernaast is het trainen van de romp erg goed om de belastbaarheid hiervan te vergroten.

Hernia, Fysiotherapie Beuzenberg Groningen & Peize

  • Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie.
  • Specialisaties in onder andere sportrevalidatiemanuele therapiedry needling en echografie.
  • Wij hanteren geen wachtlijst.
  • Gevestigd aan de Noorderhaven 18 in het centrum van Groningen
  • Gevestigd aan de Westerhaven 64 in het centrum van Groningen
  • Gevestigd aan de Zr. Kleveringa straat in Peize

Fysiotherapie Beuzenberg beschikt over twee filialen, in Groningen en Peize, beide filialen zijn goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Zie 9292 voor actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer. Mocht u met de auto komen kunt u in Groningen het beste parkeren in de parkeergarage onder de Mediamarkt aan de Westerhaven.